Fałszywe ustawy aborcyjne

Po zapadnięciu wyroku pseudo TK, oraz po protestach w całej Polsce w 2020 roku, prezydent A. Duda ogłosił, że przygotował ustawę, która da możliwość wykonywania usunięcia ciąży, jeśli u płodu zdiagnozowano tzw wady letalne, czyli mówiąc wprost wady śmiertelne. Od wielu miesięcy nic się nie zmienia, a od ostatniego czasu politycy związani z prezydentem upominają się stale o procedowanie pomysłu prezydenta.

Czyli wnioskując: toczą się działania pozorowane.

Dlaczego pozorowane?

Ustawa A. Dudy w żaden możliwy sposób nie zabezpiecza bezpieczeństwa społeczeństwa. Jest to ustawa wręcz szkodliwa, bo może umocnić wybieranie postawy wyczekującej przy zagrożeniu życia lub zdrowia kobiety będącej w ciąży – zbieranie kolejnych potwierdzeń, czy płód jest rzeczywiście obarczony wadą letalną.

W ustawie A. Dudy nie ma żadnej wzmianki na temat tego, że każda patologia ciąży jest jednocześnie wzrostem ryzyka dla naszego zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Jest to ustawa niezgodna z najnowszymi rekomendacjami dotyczącymi aborcji i tworzy bariery zamiast realnie pomagać.

Podobne rozwiązanie istnieje w Irlandii: przy stwierdzonych wadach płodu teoretycznie aborcja jest legalna, lecz lekarz najpierw musi orzec, że dziecko po narodzinach nie przeżyje dłużej niż 28 dni.
Efektem jest to, że zdecydowana większość lekarzy nie chce orzekać, czy płód przeżyje dłużej, czy krócej. Wynikiem tego jest to, że kobiety mimo prawa do legalnej aborcji w Irlandii kończą w drodze do Anglii, aby tam dokonać bezpiecznego zabiegu usuwania ciąży.

Aktualnie obowiązujące przesłanie o możliwości usuwania ciąży, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety będącej w ciąży nie mówi w żaden sposób o bezpośrednim zagrożeniu życia, nie nakazuje czekać na śmierć płodu, nie obowiązuje przy niej klauzula sumienia i wreszcie co najważniejsze można ją stosować w dowolnym momencie ciąży. Problem tkwi w realizacji owej przesłanki, a nie w konkretnych przepisach.

Odpowiedzi i rozwiązań należy szukać w pytaniach (?):

Dlaczego personel medyczny decyduje się wybierać skrajnie „anty podopieczną”, „anty pacjentom” interpretację tych przepisów?

Mamy dosyć działań pozorowanych i wszelkich pomysłów tylko po to, aby uspokajać opinię publiczną i tuszować swoją pełną bezczynność.

Artykuły które mogą cię zainteresować: