tabletki aborcyjne

Jak działają tabletki poronne

Tabletki poronne to leki, które mają na celu zakończenie ciąży w jej wczesnym stadium. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje tabletek: mifepriston (nazywany również RU-486) i misoprostol. Poniżej przedstawiam ogólny opis tego, jak działają te tabletki:

         Mifepriston (RU-486):

  • Mifepriston jest lekiem, który blokuje receptory progesteronowe w macicy. Progesteron jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży.
  • Blokowanie progesteronu powoduje oddzielenie zarodka od błony śluzowej macicy, co prowadzi do zatrzymania ciąży.

   Misoprostol:

   • Misoprostol jest prostaglandyną, która powoduje skurcze macicy. Prostaglandyny są substancjami chemicznymi, które wpływają na skurcze mięśni macicy.
   • Misoprostol pomaga w wydaleniu zarodka z macicy, co prowadzi do zakończenia ciąży.

Schemat stosowania tabletek poronnych:

 1. Mifepriston: Pacjentka bierze jedną dawkę mifepristonu pod nadzorem lekarza. Lek ten jest zazwyczaj podawany w klinice lub przychodni.
 2. Misoprostol: Po 24 do 48 godzinach pacjentka przyjmuje drugą dawkę, tym razem misoprostolu. Może to być podjęte w miejscu zamieszkania pacjentki.

Efekty uboczne i skutki uboczne:

 • Stosowanie tabletek poronnych może powodować krwawienie, skurcze i bóle brzucha.
 • Możliwe są również nudności, wymioty i inne objawy podobne do tych występujących podczas naturalnego poronienia.
 • Ważne jest, aby pacjentka była pod opieką lekarza i miała dostęp do pomocy medycznej w razie potrzeby.

Skuteczność:

 • Tabletki poronne są najbardziej skuteczne, gdy są stosowane we wczesnym stadium ciąży, zazwyczaj do dziewięciu tygodni od ostatniej miesiączki.
 • Skuteczność może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, a niekiedy może zajść konieczność ponownego podania dawki lub przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w przypadku niepowodzenia leczenia.

Ważne jest, aby podjąć decyzję o stosowaniu tabletek poronnych pod opieką lekarza i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w danym regionie. W niektórych miejscach dostęp do tabletek poronnych może być ograniczony ze względu na przepisy prawne i etyczne.