bezpieczna aborcja

Jak rozumieć słowa „bezpieczna aborcja”?

Gdy aborcja przeprowadzona jest zgodnie z zaleceniami jest bezpieczna.
Bezpieczna aborcja to aborcja wykonana w najszybszym możliwym czasie.
Bezpieczna aborcja to taka, która kobieta robi tam gdzie chce, gdy jej poczucie bezpieczeństwa nie zostaje naruszone, a ona jest w zgodzie ze sobą.
Bezpieczna aborcja to aborcja wykonana na pewnych środkach farmakologicznych.
Bezpieczna aborcja to odpowiednie przygotowanie psychiczne i fizyczne.

Zobacz też