O Wolna Aborcja

Idea działalności

Zrzeszanie organizacji i osób, które wspierają i promują powszechny dostęp do bezpiecznej aborcji jako kwestii zdrowia kobiet i praw człowieka – poprzez tworzenie i dzielenie się wiedzą, debatę i dialog, budowanie sieci i koalicji, dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem oraz stworzenie wspólnej platformy dla rzecznictwa.

Cele

 • Bezpieczna aborcja jako powszechnie dostępna, publicznie dostępna i finansowana usługa opieki zdrowotnej.
 • Pełna dekryminalizacja społeczna i prawna aborcji.
 • Wspieranie autonomii kobiet w podejmowaniu decyzji o tym, czy i kiedy mieć dzieci, oraz zapewnienie dostępu do środków umożliwiających realizację tych decyzji bez ryzyka dla ich zdrowia i życia.
 • Kampania na rzecz moratorium na ściganie aborcji i usunięcia aborcji z prawa karnego.
 • Promowanie legalności prawa do bezpiecznej aborcji na forach międzynarodowych, regionalnych i krajowych zajmujących się zdrowiem i prawami kobiet.
 • Uwidocznienie wpływu niebezpiecznej i nielegalnej aborcji na życie kobiet.
 • Zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeby kobiet w zakresie bezpiecznej aborcji, w celu zwiększenia zrozumienia i wsparcia społecznego.
 • Promowanie przywództwa młodych kobiet w kampanii na wszystkich poziomach.
 • Budowanie strategicznych partnerstw z pracownikami służby zdrowia, decydentami, badaczami oraz ONZ i obrońcami praw człowieka.
 • Dzielenie się informacjami, standardami i wytycznymi opartymi na dowodach w celu informowania i ulepszania polityki, programów i praktyk.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie kluczowych przesłaniów przeciwdziałających wpływom ruchu antyaborcyjnego i uznających decyzję o aborcji za decyzję moralną.

Wierzymy i opowiadamy się za bezpieczną i legalną aborcją jako prawem człowieka kobiety.

Kobiety muszą mieć możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego ciała i opieki zdrowotnej bez przymusu: obejmuje to decyzję o donoszeniu ciąży lub aborcji. Żadna kobieta nie powinna być zmuszana do kontynuowania niechcianej ciąży.

Prawa człowieka kobiet powinny być szanowane, chronione i realizowane.

Należą do nich prawo do życia, najwyższego osiągalnego standardu zdrowia, integralności cielesnej, korzyści płynących z postępu naukowego oraz do informacji, prywatności, wolności od okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także równość i niedyskryminacja. Niezapewnienie kobietom dostępu do bezpiecznej aborcji zagraża tym prawom.

Zdrowie i życie żadnej kobiety nie powinno być narażane na ryzyko z powodu braku dostępu do bezpiecznej aborcji.

Należy usunąć wszelkie bariery w dostępie kobiet do bezpiecznej aborcji. Kobiety powinny mieć zapewniony powszechny dostęp do aborcji, przeprowadzanej zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO. Dostęp do bezpiecznej aborcji jest kwestią równości i nie należy go nigdy ograniczać. Aborcja powinna stanowić integralną część usług zdrowotnych kobiet i powinna być zapewniona jak najwcześniej, nie wykluczając jednak późniejszych aborcji, ponieważ przyczyny są często przekonujące.

Aborcja nie powinna być ograniczana, zakazywana ani kryminalizowana.

Żadna kobieta, która zabiegała o aborcję, żaden pracownik służby zdrowia, który zapewnił bezpieczną aborcję na jej prośbę, ani żaden obrońca praw do aborcji nie powinni być napiętnowani, prześladowani, dyskryminowani ani ścigani. Rządy powinny podjąć działania w celu usunięcia przepisów ograniczających, zakazujących lub kryminalizujących aborcję oraz usunąć bariery proceduralne ograniczające dostęp do bezpiecznych usług aborcyjnych.

Grupa Niezależnych Kobiet Wspierająca Inne Kobiety

Leki poronne i aborcja farmakologiczna

Aborcja w Polsce to temat, który wraca systematycznie, co jakiś czas wywołując ogromne emocje. W 2016 roku, kiedy polskie kobiety objął pomysł nowego, niezwykle restrykcyjnego projektu ustawy. Podjęliśmy decyzję o tym, aby rozszerzyć zasięg naszej działalności właśnie na Polskę.

Finalnie, do podpisania ustawy nie doszło, ale temat na tyle wstrząsnął środowiskiem kobiet, że budzi niepokoje do dzisiejszego dnia. Jakie będą dalsze działania polityków, tego nikt nie wie. Obserwując jednak to, co się dzieje wokół tematu aborcyjnego, temat legalizacji aborcji w Polsce staje się wątpliwy.

Kobiety na świecie mają nieograniczony dostęp do osiągnięć współczesnej farmakologii, a tym samym do bezpiecznej aborcji. Polskie prawo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych na świecie. W praktyce oznacza, że bezpieczna aborcja dla polskiej kobiety jest niedostępna.

Najczęściej wykonywany zabieg na świecie

Leki poronne opinie lekarzy

Idea działalności Stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby kobiet, które mają ograniczoną swobodę działania, a tym samym i podejmowania decyzji. Aborcja jest najczęściej wykonywanym zabiegiem medycznym na całym świecie. Mimo to wiele kobiet nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji, która nie będzie ingerowała w ich życie i zdrowie. 

Doświadczenie, jakie zdobyliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, pozwala nam dostarczać skuteczne i oryginalne tabletki poronne do każdego miejsca w Europie. Celem naszej działalności jest przekazywanie informacji i wiedzy medycznej, a także pomoc w uzyskaniu dostępu do bezpiecznej, farmakologicznej aborcji, akceptowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

tabletki wczesnoporonne, tabletki poronne zamów, tabletki poronne sklep, tabletki poronne forum, tabletki poronne do 10 tygodni, tabletki poronne, tabletki na poronienie, tabletki aborcyjne, tabletka poronna, środki poronne, pigułki wczesnoporonne, pigułki poronne, Mizoprostol, leki poronne, czy ginekolog przepisze tabletki poronne, Cytotec, aborcja forum, aborcja farmakologiczna, tabletki poronne bez recepty, pigułka aborcyjna, legalna aborcja, aborcja mizoprostol, aborcja cytotec, Mifepristone, aborcja Mifepristone, antykoncepcja awaryjna, tabletka wczesnoporonna, tabletki usuwanie ciąży, tabletki poronne cena, pomoc w aborcji

Każdego roku ponad 40 milionów kobiet decyduje się na aborcję. W krajach, w których aborcja jest niedostępna, kobiety poddają się zabiegom prowadzonym przez niedoświadczonych lekarzy, bądź osoby, które w ogólne nie mają odpowiednich uprawnień. Często sięgają też po nieoryginalne tabletki poronne (leki poronne). Skutki takich działań mogą być tragiczne. Statystyki światowe są druzgocące. W wyniku powikłań proaborcyjnych co 15 minut kobieta traci życie.

Organizacja podejmuje działania zmierzające do zmniejszania skali tego problemu, umożliwiając dostęp do bezpiecznych leków poronnych. Dzięki nim każda kobieta w Europie może w warunkach domowych przeprowadzić bezpieczny zabieg usunięcia ciąży, bez konieczności ingerencji niebezpiecznego podziemia aborcyjnego.

Polska – kraj trzeciego świata?

Aktualny stan prawny regulujący aborcję w Polsce nie daje kobietom prawa wyboru i szansy samodzielnego podejmowania decyzji. Temat aborcji w Polsce reguluje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku. Zgodnie z jej zapisami legalnej aborcji kobieta może się poddać tylko w narzuconych przez prawo przypadkach.

Pierwszy dotyczy ciąży będącej zagrożeniem dla zdrowia lub życia matki. Decyzja w tym przypadku należy do lekarza, a sama aborcja może być przeprowadzana w każdym okresie trwania ciąży. 

Drugi przypadek umożliwia przeprowadzenie aborcji, jeśli istnieją przesłanki pozwalające stwierdzić ciężkie, nieodwracalne upośledzenia płodu lub nieuleczalne choroby zagrażające jego życiu. Ciąża może być usunięta w ciągu pierwszych 20 tygodni. 

Trzeci i ostatni przypadek legalnej aborcji dotyczy sytuacji, w których ciąża jest efektem czynu zabronionego (gwałtu, aktu kazirodczego, czy stosunku płciowego z osobą poniżej 15 roku życia). Sytuacja taka wymaga potwierdzenia przez prokuratora, z tego powodu kobieta wcześniej musi zgłosić, traumatyczne dla niej zdarzenie odpowiednim organom. W tym przypadku ciąża może być usunięta w ciągu pierwszych 12 tygodni.

Niestety konsekwencje zapisów w ustawach ponoszą nie lekarze, nie politycy, ale kobiety, u których niechciana ciąża niesie skutki na całe przyszłe życie

Wielomiesięczna działalność Organizacji, a także praca i zaangażowanie wielu osób, które chcą nieść pomoc kobietom, pozwala nam dzisiaj wysłać paczkę z pełnowartościowym, bezpiecznym lekiem poronnym w każde miejsce w Europie. 

Cała procedura niesie ze sobą 100% gwarancję dostarczenia przesyłki w określonym z góry czasie bez ryzyka, że nie zostanie ona dostarczona.