Organizacje praw człowieka interweniują.

Minął rok od wejścia w życie orzeczenia nieprzekonującego Trybunału Konstytucyjnego RP, który prawie we wszystkich przypadkach zakazał aborcji. Jej niszczycielski wpływ na życie kobiet i wszystkich potrzebujących opieki aborcyjnej trwa nadal.
Orzeczenie zwiększyło i tak już niezwykle trudne bariery, na jakie napotykają kobiety chcące dokonać aborcji. Miało to również tragiczne konsekwencje dla wielu z nich i ich rodzin.

Odkąd orzeczenie weszło w życie 27 stycznia 2021 r., ponad 1000 kobiet wystąpiło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o ugodę, kwestionując niezwykle restrykcyjne polskie prawo aborcyjne i żądając ugody. Te przełomowe sprawy są pierwszymi bezpośrednimi skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polskie prawo dotyczące aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Skarżący twierdzą, że polska ustawa aborcyjna poważnie im szkodzi i narusza ich prywatność oraz wolność od tortur i innego złego traktowania . Oczekuje się, że sąd orzeka w niektórych z następujących spraw: K.B. v. Polska i 3 inne roszczenia; K.C. v. Polska i 3 inne roszczenia; i A.L.-B. w porównaniu z Polską i 3 innymi skargami.

Dziewięć głównych międzynarodowych organizacji praw człowieka skierowało te sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Organizacje te to m.in. Amnesty International, Centrum Praw Reprodukcyjnych, Human Rights Watch, Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ), Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH), Europejska Sieć Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny (IPPF EN), Women Enabled International, Women’s Link Worldwide oraz Światowa Organizacja Przeciwko Torturom (OMCT). Interwencje dostarczają dowodów i analiz opartych na międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka, europejskim prawie porównawczym i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Przedstawiają one poważne skutki wysoce restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji na życie i zdrowie kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym.

„Restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, takie jak obowiązujące w Polsce, są sprzeczne z międzynarodowymi i europejskimi standardami praw człowieka oraz wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego. Zagrażają wolności, godności, zdrowiu i życiu kobiet. Interwencje naszych organizacji mają na celu podkreślenie ważnych aspektów tych restrykcyjnych przepisów dotyczących praw człowieka. Organizacje powiedziały, że jesteśmy dumni, że możemy wspierać wysiłki zmierzające do postawienia Polski przed wymiarem sprawiedliwości za te ciągłe naruszenia praw człowieka.

W Polsce obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji w Europie. Wraz z Maltą jest jednym z zaledwie dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie legalizują aborcji na żądanie lub ze względów publicznych. W Polsce aborcja jest dozwolona tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety w ciąży lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. W praktyce jednak legalna aborcja jest prawie niemożliwa, nawet dla tych, którzy się do tego kwalifikują. Każdego roku tysiące kobiet wyjeżdża z Polski, aby uzyskać dostęp do opieki aborcyjnej w innych krajach europejskich, podczas gdy inne importują pigułki aborcyjne lub decydują się zakazać aborcji. Polki, zwłaszcza te znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, muszą liczyć wyłącznie na pomoc organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które często są ograniczone.

22 października 2020 r. zdyskredytowany Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przyczyną aborcji jest „poważna i nieodwracalna wada rozwojowa płodu lub nieuleczalna choroba zagrażająca życiu płodu”. Życie płodowe” jest niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł po pozwie wytoczonym przez delegatów przed Senatorem RP i został oficjalnie poparty przez Prokuratora Generalnego. Orzeczenie weszło w życie 27 stycznia 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komisja Europejska uznały, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów rzetelnego procesu sądowego ze względu na brak niezależności od legislacji. i władzy wykonawczej.

Decyzja ta usunęła jedną z ostatnich pozostałych podstaw prawnych do aborcji na mocy wysoce restrykcyjnego prawa polskiego i weszła w życie, aby oznaczać, że obecnie obowiązuje prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce. Wcześniej ponad 90% z około 1000 legalnych aborcji dokonywanych każdego roku w Polsce było dokonywanych na tej podstawie. Ta decyzja ma miejsce w czasie, gdy ograniczenia związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że podróż w celu aborcji jest trudna i kosztowna. Wywołała największe od dziesięcioleci protesty społeczne w kraju, kierowane przez obrończynie praw kobiet. Aktywiści i organizacje praw kobiet donoszą, że orzeczenie ma znaczący wpływ, ponieważ pracownicy służby zdrowia obawiają się konsekwencji nawet w sytuacjach, w których aborcja jest nadal legalna. Obrońcy praw człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego opowiadające się za uchyleniem wyroku i reformą polskiego prawa aborcyjnego spotkają się z groźbami przemocy, a niektórzy protestujący zostali aresztowani w celu wymierzenia sprawiedliwości.
Restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, takie jak obowiązujące w Polsce, są sprzeczne z międzynarodowymi i europejskimi standardami praw człowieka oraz wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego. Zagrażają wolności, godności, zdrowiu i życiu kobiet.

 

Artykuły które mogą cię zainteresować: