Początek XX wieku – feminizm

Początek XX wieku to epoka przeludnienia, bezrobocia i nędzy. Miliony kobiet pracowały fizycznie, między innymi w fabrykach włókienniczych. Zaczęły solidarnie walczyć o warunki wynagrodzenia i normy czasu pracy. Organizowały strajki i protesty. Ruch sufrażystek domagał się wtedy praw wyborczych dla kobiet. Ten okres nazywany jest pierwszą falą feminizmu. Swoboda decydowania o własnym macierzyństwie, dostęp do ochrony zdrowia, opieki medycznej podczas ciąży i porodu, prawo do przerwania
ciąży, dostęp do antykoncepcji, tabletek wczesnoporonnych, wolność od presji
i zakazów w sferze prokreacji – to wszystko
nosi nazwę praw reprodukcyjnych.
Stały się one przedmiotem walki drugiej fali feminizmu w latach 60. i 70. XX wieku. Udało się wówczas doprowadzić do legalizacji aborcji, a co za tym idzie łatwiejszego dostępu do tabletek poronnych, upowszechniania antykoncepcji i edukacji. Dostęp do opieki medycznej i praw reprodukcyjnych wciąż jednak jest przywilejem kobiet z krajów zamożnych.

Artykuły które mogą cię zainteresować:

przerwanie ciąży
Aktualności

Piętno Kobiet

Jeżeli przerywanie ciąży jest sprzeczne z czyimiś przekonaniami moralnymi lub wiarą, nie musi on wcale poddawać się temu zabiegowi, ale

Czytaj więcej