tabletki poronne

Stanowisko światowych organizacji o tabletkach poronnych

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski – brzmi groźnie? A co jeśli są po Twojej stronie?
Wszystkie wymienione organizacje i wiele innych ważnych światowych instytucji stoi po Twojej stronie. Niestety, w odróżnieniu od naszego obecnego rządu a raczej jego poglądów w Polsce dalej istnieje przeświadczenie, że sięgając po tabletki wczesnoporonne robimy coś złego. A to błąd. Spójrzmy na zapiski powyższych instytucji.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

W roku 1990 Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dzisiejszy TSUE) oddalił skargę irlandzkiego sądu, dotyczącą ścigania osób,które informują o możliwościdokonywania aborcji w Wielkiej Brytanii. W Irlandii obowiązuje prawo podobne do polskiego.
Trybunał orzekł, że aborcja jest „usługą medyczną”. W oparciu o prawo antydyskryminacyjne można by zaskarżyć polską ustawę o ochronie życia jako dyskryminującą kobiety w dostępie do usług medycznych.

Stanowisko Amnesty International

W sprawie niektórych aspektów aborcji: Kobiety muszą mieć dostęp do bezpiecznej,legalnej aborcji w przypadkach, gdy ciąża jest niechciana i pochodzi z gwałtu, napaści na tle seksualnym lub kazirodztwa. Kobiety muszą mieć dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji, jeśli ciąża wiąże się z zagrożeniem życia lub poważnym zagrożeniem zdrowia.

Komisja Statusu Kobiet ONZ

w Nowym Jorku W marcu 2000 – na 44. sesji Komisji Statusu Kobiet ONZ Nowym Jorku – stworzono dokument, w którym znalazły się następujące rekomendacje:
Zdrowie: Rządy mają podjąć wszelkie środki – prawne i programowe – by zapewnić kobietom w czasie całego życia możliwie najlepszy stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez dostęp do odpowiednich usług medycznych, w tym również w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, to jest do bezpiecznych,
skutecznych, tanich metod zapobiegania ciąży. […] Rządy mają również zagwarantować, by usługi medyczne i personel medyczny przestrzegali standardów etycznych, zawodowych (art. 107) i praw człowieka (art. 115 a).
Nastolatki: Rządy zobowiązały się do zapewnienia młodzieży odpowiednich informacji i usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, respektujących ich prawo do prywatności, poufności, szacunku, zgody wyrażonej po uzyskaniu pełnej informacji (art. 115 f).

Parlament Europejski

W lutym 2010 roku Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję o równouprawnieniu kobiet, w której znalazły się postulaty łatwego dostępu do antykoncepcji, możliwości aborcji oraz bezpłatnych konsultacji w sprawie aborcji.
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że polskie państwo nie ustaliło jednoznacznych procedur, które pozwoliłyby lekarzowi na upewnienie się co do
konieczności przeprowadzenia legalnej aborcji. Zagrożenie karą więzienia za nielegalne przerwanie ciąży powoduje zdaniem sędziów, że lekarze boją się przeprowadzać również legalne zabiegi. Według Trybunału polska władza ustawodawcza znosi karalność aborcji w pewnych sytuacjach, ale nie zapewnia ram
organizacyjnych potrzebnych, by decyzja o wykonaniu tej procedury mogła zostać podjęta odpowiednio szybko. A pacjentka, której lekarze odmówią wykonania zabiegu, nie ma możliwości odwołania się od ich decyzji.
W 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wobec Alicji Tysiąc naruszony został art. 8 konwencji, który brzmi: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”.

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Te prawa są aktualne i do dziś pozostały niezmienne. To teraz sobie wyobraź poglądy wszystkich powyższych cenionych poważnych i szanowanych światowych i europejskich instytucji kontra poglądy naszego rządu. Dalej uważasz że robisz źle? Chyba nie …:) Prawa człowieka to także Twoje prawa!

Zobacz też