We wtorek 11.06 odbyła się w komisji sejmowej dyskusja o dekryminalizacji aborcji

We wtorek 11.06 odbyła się w komisji sejmowej dyskusja o dekryminalizacji aborcji

Było to pierwsze merytoryczne posiedzenie, po wysłuchaniu obywatelskim (odbyło się 16 maja br.)

Sejmowa komisja nadzwyczajna która została powołana do rozpatrzenia projektów ustaw o przerywaniu ciąży zajęła się złożonym przez Lewicę projektem nowelizacji Kodeksu karnego – propozycją Lewicy, było to aby zdepenalizować i zdekryminalizować aborcję i pomoc w jej wykonaniu.

Zmiany dotyczą art. 152 kodeksu karnego („kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”). Przewiduje też taką samą karę za pomoc kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub za nakłanianie jej do aborcji, zaś w przypadku przerwania ciąży, gdy poczęte dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, kara więzienia wynosi od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Projekt Lewicy zakłada częściową dekryminalizację i depenalizację przerywania ciąży za zgodą ciężarnej przez rozszerzenie tego artykułu:

– „nie popełnia przestępstwa, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni”

oraz

– nie podlega karze, „kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, jeżeli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Przepisy zakładające karę więzienia za przeprowadzenie aborcji

W imieniu wnioskodawców Anna Maria Żukowska podkreślała, że przepisy zakładające karę więzienia za przeprowadzenie aborcji z woli kobiety lub pomoc w niej są surowe i nie przystają do współczesnych realiów. Przez to, kobieta potrzebująca pomocy zostaje sama. Zmiany, jak mówiła, zapewnić mają poczucie bezpieczeństwa lekarzom, aby nie musieli zastanawiać się, czy przerywając ciążę nie poniosą odpowiedzialności karnej, i aby pomagali zgłaszającym się do nich kobietom.

Mec. Sabrina Mana-Walasek, stała doradczyni komisji zapewniała, że projekt zmian w Kodeksie karnym nie narusza konstytucji oraz pozostaje w zgodzie z założeniami aksjologicznymi prawa karnego. Prawniczka w swoim wystąpieniu zwracała szczególną uwagę na art. 30 konstytucji mówiący o nienaruszalnej godności człowieka oraz art. 38 dotyczący prawnej ochrony życia.

Przepisy kryminalizujące przeprowadzenie i pomoc w aborcji

Specjalistka prawa karnego, dr Ewa Plebanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dodatkowo podkreślała, że autorzy projektu „trafnie zdefiniowali problemy społeczne związane z tematem aborcji”. Zwróciła również uwagę, że przepisy kryminalizujące przeprowadzenie i pomoc w aborcji z woli kobiety napisane w latach 90. XX wieku nie uwzględniają zmian, jakie zaszły od tego czasu, m.in. w metodach aborcji (dostępność do aborcji farmakologicznej). To sprawia, że organy ścigania zajmują się – najczęściej na podstawie zawiadomień płynących z najbliższego otoczenia kobiety – „sprawcami”, których winą jest pomoc w uzyskaniu tabletki poronnej. Dochodzi do paradoksalnych sytuacji, w których do postawienia zarzutów wystarczy fakt przekazania takiego środka, niezależnie od tego, czy zostanie on przyjęty, czy nie.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 25 czerwca.

Artykuły które mogą cię zainteresować:

tabletki poronne
Aktualności

Aborcja

Po pierwsze Stawiaj na doświadczenia i historie. Publikowanie osobistych historii, doświadczeń ma ogromne znaczenie. W ten sposób pokazujesz innym osobom

Czytaj więcej